□ 25 x 25 x1,2 x 6m
□ 25 x 25 x1,2 x 6m
Mã sản phẩm:50
Giá:16,227 VNĐ
Mô tả:

Mạ kẽm nhúng nóng  kích thức □ 25 x 25 x1,2 x 6m    một dòng sản phẩm mới. Sản phẩm Thép Hình Công Nghiệp  cung cấp theo yêu cầu & đơn đặt hàng. 

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

□ 13 x 26 x 1.0 x 6m
□ 13 x 26 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 13 x 26 x 1.1 x 6m
□ 13 x 26 x 1.1 x 6m
16,227 vnđ
□ 13 x 26 x 1.4 x 6m
□ 13 x 26 x 1.4 x 6m
16,227 vnđ
□ 14 x 14  x  1.0 x 6m
□ 14 x 14 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ
□ 14 x 14 x 1,1 x 6m
□ 14 x 14 x 1,1 x 6m
16,227 vnđ
□ 14 x 14 x 1,4 x 6m
□ 14 x 14 x 1,4 x 6m
16,227 vnđ
□ 16 x 16 x 1,0 x 6m
□ 16 x 16 x 1,0 x 6m
16,227 vnđ
□ 16 x 16 x 1,1 x 6m
□ 16 x 16 x 1,1 x 6m
16,227 vnđ
□ 16 x 16 x 1,4 x 6m
□ 16 x 16 x 1,4 x 6m
16,227 vnđ
□ 20 x 20 x 1.0 x 6m
□ 20 x 20 x 1.0 x 6m
16,227 vnđ

Thông báo