Hộp 160x160x5
Mã sản phẩm:449
Giá:19,091 VNĐ
Mô tả:

Công ty cổ phần thép công nghiệp Hà Nội chuyên cung cấp thép hộp 160x16o, hộp 500x500, hộp 400x400, hộp 350x350....

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Hộp 300x300x8
Hộp 300x300x8
19,091 vnđ
Hộp 350x350x10
Hộp 350x350x10
19,091 vnđ
Hộp 350x350x8
Hộp 350x350x8
19,091 vnđ
Hộp 350x350x6
Hộp 350x350x6
19,091 vnđ
Hộp 400x400x10
Hộp 400x400x10
19,091 vnđ
Hôp 400x400x8
Hôp 400x400x8
19,091 vnđ
Hộp 500x500x12
Hộp 500x500x12
19,091 vnđ
Hộp 500x500x10
Hộp 500x500x10
19,091 vnđ
Hộp 160x160x8
Hộp 160x160x8
19,091 vnđ
Hộp 160x160x6
Hộp 160x160x6
19,091 vnđ

Thông báo