Thép hình H ( H - Beam)

Thép hình H giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình H giá rẻ nhất tại Hà Nội

Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
14,455 vnđ
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
14,455 vnđ
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
14,455 vnđ
Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
14,455 vnđ
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
14,636 vnđ
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
14,636 vnđ
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
14,636 vnđ
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
14,636 vnđ
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m
Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m
14,636 vnđ
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m
Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m
14,636 vnđ
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m
Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m
14,636 vnđ

Thông báo