Thép hình H ( H - Beam)

Thép hình H giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình H giá rẻ nhất tại Hà Nội

H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
13,636 vnđ
H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
13,636 vnđ
H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
13,636 vnđ
H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
13,636 vnđ
H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
13,636 vnđ
H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
13,636 vnđ
H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
14,091 vnđ
H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
14,091 vnđ
H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m
H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m
14,091 vnđ
H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m
H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m
14,545 vnđ
H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m
H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m
14,545 vnđ

Thông báo