Thép hình U (U-Channel)

Thép hình U giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình U giá rẻ nhất tại Hà Nội

U 80 x 36 x 4.0 x 6m
U 80 x 36 x 4.0 x 6m
13,182 vnđ
U 100 x 46 x 4.5 x 6m
U 100 x 46 x 4.5 x 6m
14,091 vnđ
U 120 x 52 x 4.8 x 6m
U 120 x 52 x 4.8 x 6m
14,091 vnđ
U 140 x 58 x 4.9 x 6m
U 140 x 58 x 4.9 x 6m
14,091 vnđ
U 150 x 75 x 6.5 x 12m
U 150 x 75 x 6.5 x 12m
14,091 vnđ
U 160 x 64 x 5 x 12m
U 160 x 64 x 5 x 12m
14,091 vnđ
U 180 x 74 x 5.1 x 12m
U 180 x 74 x 5.1 x 12m
14,091 vnđ
U 200 x 76 x 5.2 x 12m
U 200 x 76 x 5.2 x 12m
14,091 vnđ
U 250 x 78 x 7.0 x 12m
U 250 x 78 x 7.0 x 12m
14,091 vnđ
U 300 x 85 x 7.0 x 12m
U 300 x 85 x 7.0 x 12m
14,545 vnđ
U 400 x 100 x 10.5 x 12m
U 400 x 100 x 10.5 x 12m
14,545 vnđ

Thông báo