Sản phẩm mới

 • Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
  Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
  19,545 vnđ
 • Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
  Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
  17,273 vnđ
 • Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
  Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
  17,273 vnđ
Thép hình I100x55x4.5x6m
Thép hình I100x55x4.5x6m
14,545 vnđ
Thép hình I120x64x4.8x6m
Thép hình I120x64x4.8x6m
14,545 vnđ
Thép hình I150x75x5x7x12m
Thép hình I150x75x5x7x12m
14,545 vnđ
Thép hình I194x150x6x9x12m
Thép hình I194x150x6x9x12m
17,818 vnđ
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m
Thép hình U 80 x 36 x 4.0 x 6m
14,091 vnđ
Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m
Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m
Thép hình U 100 x 50 x 5 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m
Thép hình U 140 x 58 x 4.9 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m
Thép hình U 120 x 52 x 4.8 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m
Thép hình U 125 x 65 x 6 x 6m
15,909 vnđ
Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m
Thép hình U 150 x 75 x 6.5 x 12m
15,909 vnđ
Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m
Thép hình U 160 x 64 x 5 x 12m
15,909 vnđ
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m
19,091 vnđ
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m
19,091 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,1 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1,4 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,0 x 6m
15,455 vnđ
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1,1 x 6m
15,455 vnđ
Thép MKNN V 30 x 30 x 3 x 6m
Thép MKNN V 30 x 30 x 3 x 6m
21,363 vnđ
Thép MKNN V 40 x 40 x 4 x 6m
Thép MKNN V 40 x 40 x 4 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 50 x 50 x 5 x 6m
Thép MKNN V 50 x 50 x 5 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 50 x 50 x 6 x 6m
Thép MKNN V 50 x 50 x 6 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
Thép MKNN V 63 x 63 x 5 x 6m
19,545 vnđ
Thép MKNN V 75 x 75 x 5 x 6m
Thép MKNN V 75 x 75 x 5 x 6m
19,545 vnđ
Ø 141.3 x 3.96 x 6m
Ø 141.3 x 3.96 x 6m
19,545 vnđ
Ø 168.3 x 4.48 x 6m
Ø 168.3 x 4.48 x 6m
19,545 vnđ

Thông báo