Chính sách thanh toán trả chậm

Phương thức thanh toán trả chậm: Tất cả các đơn hàng thanh toán trả chậm đều phải có chứng thư bảo lãnh ngân hàng. thời hạn giao động từ 7 ngày đến 1 tháng, tùy theo từng đơn hàng và hợp đồng. Liên hệ trực tiếp với Nhân Viên Kinh Doanh để được làm việc củ thể nhất.

Không trả hàng

Thông báo