Thép hình I ( I - Beam)

Thép hình I giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình I giá rẻ nhất tại Hà Nội

Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m
Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m
26,364 vnđ
Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m
Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m
26,364 vnđ
Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5x12.5x12m
Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5x12.5x12m
26,364 vnđ
Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m
Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m
26,364 vnđ
Thép hình I100x55x4.5x6m
Thép hình I100x55x4.5x6m
14,545 vnđ
Thép hình I120x64x4.8x6m
Thép hình I120x64x4.8x6m
14,545 vnđ
Thép hình I150x75x5x7x12m
Thép hình I150x75x5x7x12m
14,545 vnđ
Thép hình I194x150x6x9x12m
Thép hình I194x150x6x9x12m
17,818 vnđ
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m
Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m
Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m
Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m
Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m
Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m
Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m
Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m
Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m
18,318 vnđ

Thông báo