Thép hình I ( I - Beam)

Thép hình I giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình I giá rẻ nhất tại Hà Nội

Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m
Thép I cánh côn Ia 400x150x10x18x12m
26,364 vnđ
Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m
Thép I cánh côn Ia 300x150x10x18.5x12m
26,364 vnđ
Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5x12.5x12m
Thép I cánh côn Ia 250x125x7.5x12.5x12m
26,364 vnđ
Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m
Thép I cánh côn Ia 200x100x7x10x12m
26,364 vnđ
Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m
Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m
Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6m
14,545 vnđ
Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m
Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m
14,545 vnđ
Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m
Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m
17,818 vnđ
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m
17,273 vnđ
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m
Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m
Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m
Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m
Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m
Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12m
18,818 vnđ
Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m
Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m
Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m
Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 x 12m
18,318 vnđ

Thông báo