Thép hình I ( I - Beam)

Thép hình I giá rẻ - chất lượng cao - uy tín - Thép hình I giá rẻ nhất tại Hà Nội

Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m
Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m
Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m
Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m
Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m
Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m
Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m
18,318 vnđ
Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m
Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 x 12m
18,318 vnđ

Thông báo