Thép ống đen

BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN, THÉP ỐNG HOÀ PHÁT GIÁ TỐT 2021

Thép ống đen là gì?

Thép ống đen là thép ống được cán lên từ nguyên liệu chưa mạ kẽm, tên gọi của nguyên liệu được xuất phát từ màu sắc của bề mặt thép. Hiện tại thép ống đen có 2 loại chính là thép ống đen đúc và thép ống đen hàn, những ứng dụng của thép cũng rất khác nhau do đặc tính kỹ thuật, tính chất hóa học cũng như tính chất vật lý không giống nhau.

Thép Ống đen có

Thép ống đen 141.3 x 5.56 x 6m
Thép ống đen 141.3 x 5.56 x 6m
16,955 vnđ
Thép ống đen 141.3 x 6.55 x 6m
Thép ống đen 141.3 x 6.55 x 6m
16,955 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 3.96 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 3.96 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 4.78 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 4.78 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 5.56 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 5.56 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 6.35 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 6.35 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 219.1 x 4.78 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 4.78 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 219.1 x 5.16 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 5.16 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 219.1 x 5.56 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 5.56 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen  219.1 x 6.35 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 6.35 x 6m
17,409 vnđ

Thông báo