Thép ống đen

BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN, THÉP ỐNG HOÀ PHÁT GIÁ TỐT 2021

Thép ống đen 141.3 x 5.56 x 6m
Thép ống đen 141.3 x 5.56 x 6m
16,955 vnđ
Thép ống đen 141.3 x 6.55 x 6m
Thép ống đen 141.3 x 6.55 x 6m
16,955 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 3.96 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 3.96 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 4.78 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 4.78 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 5.56 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 5.56 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 168.3 x 6.35 x 6m
Thép ống đen 168.3 x 6.35 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 219.1 x 4.78 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 4.78 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 219.1 x 5.16 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 5.16 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen 219.1 x 5.56 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 5.56 x 6m
17,409 vnđ
Thép ống đen  219.1 x 6.35 x 6m
Thép ống đen 219.1 x 6.35 x 6m
17,409 vnđ

Thông báo