Thép ray P43 x 12.5m
Thép ray P43 x 12.5m
Mã sản phẩm:153
Giá:15,000 VNĐ
Mô tả:

Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Thép ray P11 x 6m
Thép ray P11 x 6m
14,091 vnđ
Thép ray P15 x 8m
Thép ray P15 x 8m
14,091 vnđ
Thép ray P18 x 8m
Thép ray P18 x 8m
15,000 vnđ
Thép ray P24 x 8m
Thép ray P24 x 8m
15,000 vnđ
Thép ray P30 x 10m
Thép ray P30 x 10m
15,000 vnđ
Thép ray P38 x 12.5m
Thép ray P38 x 12.5m
15,000 vnđ
Thép ray QU70 x 12m
Thép ray QU70 x 12m
16,500 vnđ
Thép ray QU80 x 12m
Thép ray QU80 x 12m
16,500 vnđ

Thông báo