Thép Tấm INOX

Thép tấm inox 304, thép tấm inox 201. Bảng giá thép tấm Inox các loại giá mới nhất, Thép tấm inox nhập khẩu nguyên cuộn giá cạnh tranh. Liên hệ Công ty cổ phần Thép Công Nghiệp Hà Nội để được báo giá nhanh nhất.

 

Thép tấm Inox 304: 15 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 15 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 14 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 14 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 12 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 12 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 10 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 10 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 9 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 9 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 8 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 8 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 7 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 7 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 6 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 6 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 5 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 5 x 1500 x 6000
27,273 vnđ
Thép tấm Inox 304: 4 x 1500 x 6000
Thép tấm Inox 304: 4 x 1500 x 6000
27,273 vnđ

Thông báo