Thép tròn chế tạo S45C: F75 x 6m
Mã sản phẩm:173
Giá:12,545 VNĐ
Mô tả:

Thép tròn đặc, mác thép S45C, dùng để chế tạo các linh kiện máy công nghiệp

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F14 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F16 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F18 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F20 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F25 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F30 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F32 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F35 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F40 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F40 x 6m
12,545 vnđ
Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m
Thép tròn chế tạo S45C: F42 x 6m
12,545 vnđ

Thông báo